Harmonogram kurzu

20.01.2017

9. leden: První den ve škole. Ve škole v kurzu je nás 7 a mám kolegy učitele z Brazílie, Finska a Německa. První den jsme se hned po seznámení vrhli na frázova slovesa a předložkové vazby.

10.leden: Řešili jsme problémy agnlické gramatiky, hlavně časy a odpoledne jsme se zúčastnili procházky po Oxfordu se školním průvodcem.

11.leden: Zajímavý den! Polovinu dne jsme věnovali správné výslovnosti a druhou polovinu jsme si vyměňovali webové stránky, které používáme ve výuce. Odpoledne jsme s kolegy navštívili tržiště.

12.leden: Zajímavá lekce v zapojování obrázků do výuky a práce s textem. Večer školní návštěva typické anglické hospody.

13.leden: Statistické údaje o Anglii a předání certifikátů odjíždějícím kolegům.

14.-15.leden: Víkend jsem využila k návštěvě muzeí a parků v Oxfordu

16.leden: Do naší skupiny přibyly 3 nové studentky z Polska. Dnešek jsme věnovali anglickým idiomům.

17.leden: Dnes byly na programu anglické kolokace a odpoledne jsme jsme se zúčastnili prohlídky Bodleian library. Zítra odpoledne se jdeme podívat na anglickou základní školu.

18.leden: Návštěva anglické školy byla nesmírně zajímavá. Navštívili jsme výuku a mohli jsme srovnat v následné diskuzi školství v našich zemích.

19.leden: Použití filmů při výuce.

20.leden: Použití písní při výuce a pak jsme dostali certifikáty a už jsme se jen u společného oběda všichni rozloučili.